Varningar – svenska

Home » Varningar » Varningar – svenska

Läs igenom denna information före användandet av Nässköljaren Nasaline®

Vad är Nässköljaren Nasaline®?
Den patentskyddade Nässköljaren Nasaline® är en unik medicinteknisk produkt utvecklad i Sverige av öron-, näs- och halsexpertis och utformad för egenvård. Med Nässköljaren Nasaline® kan hela näsan enkelt sköljas ren med saltvatten. Sköljning med saltvatten i näsan är en väl beprövad metod och rekommenderas av läkare.

När kan Nässköljaren Nasaline® användas?
Sköljningen spolar bort pollen, överflödigt slem, skorpbildningar, damm- och sotpartiklar. Nässköljaren Nasaline® kan med fördel användas för att lindra besvär vid exempelvis förkylning, bihålebesvär, allergiska näsbesvär, nästäppa under graviditet, vistelse i torr, dammig, sotig eller rökig miljö och vid överförbrukning av ”förkylningsspray” så kallade avsvällande näsdroppar/spray. Irritationen i näsan dämpas och slemhinnorna återfuktas. Nässköljaren Nasaline® kan användas för att skölja näsan vid upprepade tillfällen. Efter läkares rekommendation kan Nässköljaren Nasaline® även användas efter operationer av näsa och bihålor och vid övriga besvär i näsan som exempelvis näspolyper.

Vilka kan använda Nässköljaren Nasaline®?
Alla som är 2 år eller äldre kan använda Nasaline®, såvida inte en läkare avråder till detta. Efter läkarrekommendation och med hjälp av vuxen person kan även barn utföra sköljning. Vid misstanke om pågående öroninflammation eller andra öronproblem bör läkare konsulteras innan sköljning utförs.

Vad består Nässköljaren Nasaline® av?
Nässköljaren Nasaline® består av två delar; en sprutdel av plast med utrymme för 60 ml saltvatten och ett silikonstycke fastsatt på sprutans främre del. Silikonstycket är optimalt utformat för att kunna sluta tätt mot näsmynningen och har form och sprutkanal som gör att den passar både vuxna och barn. Silikonet är specialtillverkat för användning mot huden. Silikonstycket har en kanal formad som ett timglas vilket gör att saltvattnet får en skonsam ”virvelstråle” när det lämnar Nässköljaren.

Recept på fysiologiskt saltvatten
Använd destillerat, mikrofiltrerat (till 0,2 mikroner), kommersiellt buteljerat eller tidigare kokt och nedkylt vatten som är ljummet eller kroppstempererat. Lös upp en påse Nasaline® nässköljsalt (2,5 g) i 240 ml ljummet vatten. Nasaline®-salt har en renhetsnivå på 99 % eller högre och kan köpas på lokala apotek. Saltlösningen har nu samma salthalt som människokroppen (0,9 %). Detta kallas en fysiologisk saltlösning. Om du får en lätt svidande känsla i näsan kan du ha använt för mycket eller för lite salt. För bästa resultat bör du använda saltpåsarna från Nasaline. Om du väljer att använda en annan saltblandning rekommenderar vi dock att du använder jodfritt salt för att undvika en eventuell allergisk reaktion. Vi rekommenderar inte användning av havssalt, som kan innehålla alger eller pollen.

Bruksanvisning

  1. Töm en påse Nasaline® nässköljsalt (2,5 g) i en blandningskopp.
  2. Fyll blandningskoppen med 240 ml destillerat, mikrofiltrerat (till 0,2 mikroner), kommersiellt buteljerat eller tidigare kokt och nedkylt vatten som är ljummet eller kroppstempererat. Rör om så att saltlösningen blandas ordentligt. Extrahera saltlösningen helt i Nasaline®-applikatorn.
  3. Stå (eller sitt) över ett handfat eller använd i duschen. Placera silikonstycket mot näsan så att den täpper till näsborren helt. Andas normalt genom munnen (eller säg aaaah ...) och tryck sakta upp saltlösningen i näsborren. Svälj inte – när saltlösningen når näshålornas bakre del stängs gommen automatiskt genom reflex. Saltlösningen fyller näshålorna och rinner sedan ut genom den andra näsborren. En typisk näsborrssköljning varar 3 till 7 sekunder.
  4. Utför detta förfarande två gånger i varje näsborre. Använd en näsduk för att snyta ut saltlösning som kan finnas kvar i näsan. En del av saltlösningen kan stanna kvar i näsan och sippra ut senare. Att luta huvudet framåt och vända det från sida till sida direkt efter spolningen kan förhindra detta. Överflödigt saltvatten kan snytas ut. En mindre mängd av saltvattnet kan bli kvar i näsan och rinna ut först efter ett par timmar. Detta är ofarligt och kan förebyggas genom att huvudet böjs framåt och vrids sakta från sida till sida efter sköljningarna så att saltvattnet rinner ut ordentligt. Om näsan är ordentligt täppt kan ibland lite saltvatten nå tårkanalen och rinna ut i ögat. Detta är också helt ofarligt och kan förebyggas genom att skölja långsammare.

Doseringsanvisning

En eller flera sköljningar med fylld behållare/spruta (60 milliliter) i varje näsborre morgon och kväll eller vid behov. En dospåse Nasaline® Salt räcker till två sköljningar i vardera näsborre.

Graviditet och amning

Nässköljaren Nasaline® kan med fördel användas under graviditet och amning.

Kan Nässköljaren Nasaline® användas tillsammans med nässprayer?
Ja, näsan kan med fördel sköljas innan nässpray används.

Vilka biverkningar kan Nässköljaren Nasaline® ge?
Vid rätt användning finns inga biverkningar rapporterade.

Rengöring
Ta bort spetsen, dra ut kolven från sprutan och spola alla tre delarna med varmt vatten. Nasaline®-applikatorn kan även rengöras med ett milt diskmedel. Torka alla tre delarna. När den är torr ska Nasaline®-enheten förvaras med kolven insatt i cylindern. Vid regelbunden användning bör Nasaline®-enheten bytas ut efter tre månader av funktionella och hygieniska skäl.

Hållbarhet
Vid regelbunden användning beräknas Nässköljaren Nasaline® ha en hållbarhet på cirka tre månader av hygieniska och funktionella skäl, och kastas därefter som hushållsavfall. Produkten kan under denna tid få en viss färgskiftning men detta påverkar inte Nässköljaren Nasalines funktion. Förpackningen kan sorteras dels till pappersåtervinning och dels till plaståtervinning (miljövänlig PET plast).

Förvaring
Nässköljaren Nasaline® förvaras torrt och i rumstemperatur.

Ytterligare information och synpunkter
Vid ytterligare förfrågningar om Nässköljaren Nasaline® kontaktas ENTpro.

VARNING
ANVÄND INTE KRANVATTEN OM DET INTE STERILSERATS GENOM KOKNING

  • Av säkerhetsskäl ska kranvatten inte användas för att lösa upp blandningen, om det inte tidigare har kokats i fem minuter eller längre och sedan kylts till ljummet eller kroppstempererat eftersom kokning steriliserar vattnet. Andra alternativ är vatten som destillerats, mikrofiltrerats (till 0,2 mikroner), filtrerats med omvänd osmos eller som är kommersiellt buteljerat.
  • Varje enhet får endast användas av en användare – dela inte denna produkt med andra
  • Följ rengöringsförfarandet varje gång produkten har använts. Rengöringsanvisningar finns i den bifogade broschyren.
  • Byt ut enheten inom tre månader efter den första användningen
  • Skölj näsan försiktigt
  • Innan du använder produkten måste du läsa de detaljerade varningarna i den bifogade broschyren eller på vår webbplats på: www.entpro.com/warnings Vår webbplats har alltid uppdaterade varningar.