Om oss

Företaget ENTpro bildades i Stockholm i juni 2000. Vår affärsidé bygger på att ta fram enkla men geniala produkter som underlättar livet för stora sjukdomsgrupper och samtidigt ger ett samhällsekonomiskt mervärde i form av minskad sjukvårdskonsumtion och minskad läkemedelsförbrukning. Våra kunder är de som söker innovativa egenvårdsprodukter för vanliga åkommor och inom friskvård och sport.